Menjador

Inscripció al menjador alumnes esporàdics

Els alumnes que es quedin a menjar alguns dies de forma esporàdica cal que portin complimentat aquest document.

Descarrega el document

Inscripció al menjador pels fixos

Els alumnes que es quedaràn fixos al menjador cal que entreguin aquest document complimentat.

Descarrega el document

Documentació sanitària pel menjador

Tots els alumnes que es queden per primer cop durant el curs a menjador han d’entregar aquest document complimentat.

Descarrega el document