L’Associació de pares i mares dels alumnes de l’Escola Josep Maria Xandri us donem la benvinguda al portal web.

La finalitat del portal és aconseguir una connexió entre tots els que formem part de la comunitat educativa del nostre centre.

Des de l’AMPA volem que la pàgina sigui un recull de tots els sentiments, opinions i desitjos per tal de col·laborar i millorar la qualitat educativa dels nostres fills i alhora donar suport a tot el professorat i personal de l’escola.

Els membres que en formem part som:

P3 Elena Mateo– Secretària
P4 Catalina Díaz Presidenta 
P5 Mònica JuventenyVocal 
1er Mª Dolors Arxè– Vocal
2on Miriam Rivas Vocal 
3er Anna Esteras Vocal
4rt Emma Puigoriol– Vocal
Dolors Villegas- Tresorera
Isabel Sirerol – Vocal